Integritetspolicy Working Holiday

Anixi:s Integritetspolicy

 

  1. Inledning

Vi på Anixi förstår att vårt förhållande till dig är baserat på förtroende och tillit. Det genomsyrar allt som vi gör och givetvis även hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför måna om din integritet och vill se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Godkännande av denna Integritetspolicy är en samtyckeshandling och innebär att du godkänner Anixis behandling av dina personuppgifter.

  1. Ändamålet och omfattningen av vår behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in lagras i en säker driftsmiljö som inte finns tillgänglig för allmänheten och vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Våra anställda är bundna av sekretess och är skyldiga att följa våra regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy. Vi använder aldrig dina personuppgifter till något utöver vad som framgår av våra allmänna villkor och integritetspolicy. Vi samlar in den informationen du har delgett oss såsom, namn, e-post, kontaktuppgifter, adress med mera. Den informationen samlar vi in när du kontaktar oss med förfrågningar, fyller i en ansökan eller på annat sätt kommunicerar med oss. Vi använder e-mail adresser för att besvara dina mail samt för att informera dig om de tjänster som du uttryckt intresse för.

Informationen som du delger oss genom att göra en ansökan kommer att göras synlig för våra samarbetspartners i det landet du har valt att ansöka till. Syftet med vår behandling av dina personuppgifter följer av våra allmänna villkor punkt 8.

  1. Sparande av dina personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Anixi sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

  1. Dina rättigheter

Du som individ har rätt att kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Anixi få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som

individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du kan avgöra att inte ge ut viss information om dig själv men det kan resultera till att en del av våra tjänster inte går att använda. För att kunna delta i programmet måste du göra en ansökan vilket inkluderar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst be om att få se din ansökan och du har rätten att uppdatera den vid behov. Du behöver bara kontakta oss på kontaktuppgifterna i enlighet med punkt 6 nedan, så skickar vi din ansökan till dig.

  1. Länkar till tredje part

Vår webbplats www.anixi.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretessen eller innehållet på dessa webbplatser. Vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

  1. Kontaktuppgifter till oss

Genom att använda vår hemsida (www.anixi.se) och/eller våra tjänster godkänner du och samtycker till insamlingen och användningen av dina personuppgifter. Du kan naturligtvis återkalla ditt samtycke och dina personuppgifter men det kan leda till att du inte kan använda dig av våra tjänster. Vi hoppas att vi har kunnat besvara alla dina funderingar. Skulle du vilja ha ytterligare information vänligen kontakta oss på info@anixi.se